Greet Roels
Greet Roels
Klinisch Psycholoog – Integratief psychotherapeut

Greet deed als integratief psychotherapeut ervaring op binnen de Centra Algemeen Welzijswerk en de Geestelijke Gezondheidszorg. Ze was vrijwilliger in slachtofferhulp, en werkt nog deeltijds als beleidsmedewerker binnen de Vlaamse Overheid rond welzijnsthema’s, en rond samenleven. De combinatie van beleidswerk en praktijk zorgt ervoor dat ze de actuele ontwikkelingen nauwgezet kan integreren.

Als mindfulness trainer helpt ze je rust te vinden door de integratie van lichaamsgerichte interventies in haar therapeutische aanpak.

Greet werkt cultuursensitief, heeft affiniteit met trauma, en richt zich vooral tot jongvolwassenen en volwassenen.

Tot maart 2021 zal Greet geen consultatie inplannen. Je kan uiteraard wel terecht bij een van de collega’s.

Methodiek

.    Gesprekstherapie
.    EMDR
.    Mindfulness
.    Geweldloze communicatie

Registratie

.   Psychologencommisie
.   Visum FOD Volksgezondheid

Vorming

.   Lic. Klinische Psychologie (UGent)
.   Aggregaat Hoger Secundair Onderwijs (UGent)
.   Diversiteitsmanagement en gelijke kansen (KUL)
.   Mindfulnesstrainer MBCT (IAM)
.   Integratieve & humanistisch-existentiële psychotherapie (Vives)
.   EMDR (Integrativa)
.   Trauma essentials (Open Mind)
.   Vorming slachtofferhulp CAW ZO-Vlaanderen
.   Counselor (Kern)