Traumatische ervaringen zitten niet alleen verankerd als beeldmateriaal in je geheugen. Je hele lichaam houdt vaak de ingrijpende gebeurtenis vast. Dat voel je wanneer je over een trauma praat, wanneer je wordt getriggerd door een geur, een geluid of als iemand -bij toeval- iets rakend zegt.

Bij sensomotorische psychotherapie richten we ons niet alleen op wat je in je hoofd nogĀ weet, maar zorgen we er ook voor dat je lichaam de overweldigende reacties kan loslaten.