Julie Luyten
Julie Luyten
Senioren

Julie legt zich als therapeut toe op de noden en behoeften van senioren. De levensfase waarin men terugblikt op wat is geweest impliceert vaak ook het loslaten van een partner of een vertrouwde omgeving, en het omarmen van kwetsbaarheid en beperkte mogelijkheden.

De toenemende vergrijzing en veranderende rol van ouderen zijn niet evident. Julie neemt tijd om in onze praktijk of aan huis een luisterend oor te bieden en samen te zoeken naar passende oplossingen.

Methodiek

. Gesprekstherapie
. EFT

Vorming

.  EFT therapie (IEPRA)
.  Verpleegkunde
.  Docente EHBO en Welzijn (Nat. Politie Acad.)
.  Docente CVO aan zorgkundigen in opleiding