Zorgprofessionals

Supervisie – Permanente vorming

Zelfzorg en verdiepende professionele ontwikkeling voor hulpverleners

Supervisie voor psychologen en therapeuten in opleiding

Registratie als ‘gecertificeerd klinisch psycholoog’ vereist één jaar praktijk onder supervisie, waarna een daartoe opgeleid supervisor de kwaliteit en competentie van de pas gekwalificeerde psycholoog kan bekrachtigen.

Accreditatie en erkenning Supervisor voor psychotherapeuten in opleiding door PAO, het instituut Post Academisch Onderwijs voor geaccrediteerde nascholing voor professionals in de gezondheidszorg (NL).

Supervisie voor zorgprofessionals

Procesbegeleiding voor coaches, therapeuten, maatschappelijk werkers en preventieadviseurs, en zorgprofessionals die hun vaardigheden methodisch en systematisch willen ontwikkelen.

.    Dilemma’s & ethische kwesties
.    Competentie-ontplooiing
.    Overdracht en tegenoverdracht
.    Parallelprocessen
.    Nieuwe kaders & methodieken
.    Zelfreflectie
.    Secundaire traumatisering

Permanente vorming

Compacte psycho-educatieve informatiesessies op het raakpunt van therapie, coaching en supervisie.

.    Therapeutische vaardigheden voor coaches
.    Coachingvaardigheden voor therapeuten
.    Conceptuele kaders trauma
.    Conceptuele kaders stress en burnout
.    Conceptuele kaders neuroscience
.    Werken met behandelprotocollen
.    Vragenlijsten in de niet-klinische praktijk
.    Therapie-issues in de niet-klinische praktijk
.    Zelfzorg voor de zorgprofessional