Vertedering en vernedering liggen erg dicht bij elkaar. Wat ooit begon als een tedere band kan omslaan naar een relatie waarin verwijten, intimidatie en dominantie langzaam maar zeker een centrale plaats innemen. Dit is in een psychische vorm van partnergeweld, een vaak voorkomende vorm helaas. Het emotionele misbruik ondergraaft je zelfvertrouwen en je normale functioneren, sluimerend langzaam en bijna onzichtbaar.

De campagne Kijk niet weg wil het taboe rond die vaak subtielere vorm van geweld en manipulatie doorbreken.