Supervisie

Stressbeheersing kan slechts succesvol zijn wanneer ook de fysiologische
component deel uitmaakt van het behandeltraject.

Is het werken met mensen een essentieel onderdeel van uw taak als professional, of neemt u een rol op waarbij u aanspreekpunt bent voor mensen die het lastig hebben, dan helpt supervisie u om scherp te blijven.

Het doel van supervisie omvat zowel het faciliteren, stimuleren en begeleiden van leerprocessen, als het vergroten van zelfzorg en veerkracht.
Supervisie wordt individueel of teamgericht aangeboden.

Voor het geven van supervisie zijn beroepservaring en specifieke competenties als supervisor van belang. PAO certificatie https://pao.nl
Er wordt nogal wat geschreven over de enorme risico’s voor burn out en andere klachten bij mensen die “werken met mensen”, en dan vooral wanneer het gaat om rollen waarin medewerkers hun beklag komen doen, of wanneer er veel slecht nieuws rondhangt. Denk de vertrouwenspersonen in bedrijven, hr medewerkers bij ontslagrondes, omgaan met conflicten, maar ook vb bij medewerkers van pleegzorg, verpleegkundigen,…

Moeten we hier nog meer info rond schrijven?
Misschien wel bijvermelden voor wie bijvoorbeeld?
HR professionals, preventieadviseurs, vertrouwenspersonen, leidinggevenden, medewerkers in de verschillende zorgdomeinen