Workshops

Leidinggevenden en medewerkers functioneren steeds in een context met sectorspecifieke kenmerken, en komen in aanraking met beroepseigen stressfactoren.

Een workshop gericht op preventie, detectie of remediëring van stressklachten en burn out omvat psychoeducatie rond psychofysiologie en werkzame mechanismen. In antwoord op de specifieke vraag worden praktische en resultaatgerichte modules uitgewerkt, aangepast aan de situatie van uw team.

Misschien hier een foto nemen van “mijn” intropagina van de presentatie rond detectie en preventie, die ik het meest geef binnen bedrijven?
Eventueel projectie op muur met ik ervoor (onherkenbaar, of toch uitgevlakt)

Thema’s (of hoe moeten we dat noemen?)
– Detectie, preventie en remediëring stress & burn out
– Omgaan met traumatische gebeurtenissen
– MBTI & stress