Project omschrijving

Biofeedback

MAAK EEN AFSPRAAK

Stressbeheersing kan succesvol zijn als ook de fysiologische component deel uitmaakt van het behandeltraject. Biofeedback is een bijzonder efficiente trainingtool waarbij lichamelijke parameters in realtime op een noninvasieve manier worden geregistreerd en gevisualiseerd.

De meting van fysiologische parameters (hartritme, ademhaling, spierspanning, transpiratie of lichaamstemperatuur) bezorgt ons informatie over de activatie in het autonoom zenuwstelsel en stresssysteem. Gebruik makend van feedbacksignalen leert u controle krijgen over parameters waarvan men doorgaans meent dat ze niet bewust aangestuurd kunnen worden (hartritme, lichaamstemperatuur, transpiratie).

Door middel van operante conditionering leert u technieken om de fysieke manifestatie van stress onder controle te krijgen, en de interface tussen brein en lichaam te versterken. In combinatie met psychotherapie wordt de oorzaak van de klachten blijvend aangepakt.

4 Stappen

  • Meten: oorzaak van fysiologische disbalans identificeren en behandelplan opstellen
  • Bewustworden: Link tussen lichaam en geest verhelderen door de fysiologie te visualiseren
  • Optimaliseren: interactie en controle verbeteren door gericht te trainen met realtime audiovisuele feedback
  • Monitoren: de fysiologische effecten verankeren en generaliseren naar contexten buiten de therapieruimte

“If you want to relax, watch the clouds pass by if you’re laying on the grass, or sit in front of the creek; just doing nothing and having those still moments is what really rejuvenates the body…”.

QUOTE VAN WIE....?

In topsport blijkt controle over de stressrespons een meer accurate voorspeller te zijn van superieure prestatie dan techniek of ervaring.

De psychofysiologische stresstest verschaft inzicht in de oorzaak van de klachten en disfunctionele activatie, en vormt de basis voor een Toolbox aan relaxatietechnieken, specifiek aangepast aan uw behoefte. Wij maken gebruik van de NeXus-10 MKII.

Biofeedback maakt deel uit van het trainingsprogramma van gevechtspiloten, professionele sportteams en bevoorrechte amateurs.
Biofeedback is wellicht de meest efficiënte stressregulatietechniek, en wordt stilaan ook voor het brede publiek toegankelijk.