Individu & gezin

Individuele en gezinsondersteuning voor alle trauma- en stressgerelateerde klachten

Bemiddeling

Wanneer een conflict zeer hoog oplaait, en er geen gesprek meer mogelijk is, ben je soms genoodzaakt om het gerecht te laten tussenkomen. Gelukkig is dat niet altijd het geval. Wanneer partijen uit vrije wil bereid zijn zelf een oplossing uit te werken voor hun probleem, dan is bemiddeling een zeer kosten-en-tijdsefficient alternatief.

De onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaar zal met raad en daad -en zeer veel expertise- actief meewerken om de oplossing te vinden die voor jullie de juiste is. Vertrouwelijkheid van de bemiddelingsgesprekken garandeert bovendien dat de informatie die tijdens het overleg op tafel komt, niet kan gebruikt worden in een rechtszaak.

Welke conflicten?
.   Echtscheiding: opstellen van de regelingsovereenkomst bij echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT) en voorlegging ter homologatie bij de rechtbank
.   Ouderschapsregeling: verblijf en alimentatie van minderjarige kinderen
.   Vereffening en verdeling van de goederen

Juridisch advies
Ook voor juridisch advies in familiale zaken kan je bij de jurist-bemiddelaar terecht.