Individu & gezin

Individuele en gezinsondersteuning voor alle trauma- en stressgerelateerde klachten

Gezins-
ondersteuning

Ouders hebben soms vragen over de opvoeding en ontwikkeling van hun kind en zoeken antwoorden en informatie. Naast de publieke kanalen zoals Huis van het Kind kan je voor ondersteuning terecht bij daartoe specifiek opgeleide professionals, psychologen en orthopedagogen, of gezinswetenschappers. Zij zijn gespecialiseerd in opvoedkunde, en helpen bij de opvoeding van kinderen die zich in lastige situaties bevinden door leerproblemen, psychische kwetsbaarheid, of andere problematieken.

Gezinsondersteuning omvat een hele reeks aan activiteiten die alle tot doel hebben het welzijn van het gezin en alle gezinsleden te bevorderen. Soms is opvoeden lastig omdat de ouder zelf door een crisis gaat, soms lukt het niet omdat de jongere het heel erg moeilijk heeft om een eigen plek te vinden waar hij of zij zich goed kan voelen. In andere gevallen loopt het huishouden niet lekker, eisen andere problemen alle aandacht op, zit de partnerrelatie in het slop, of zijn de conflicten tussen de kinderen zo hoog opgelopen dat een externe partij rust moet brengen.

De gezinsondersteunende werking is preventief of remediërend, werkt laagdrempelig, en kan zeer flexibel ingezet worden. De maatschappelijk assistente helpt je je weg te vinden in het administratieve doolhof van huisvesting, uitkeringen, of bij financiële problemen.