Fedra Van Eesbeek
Fedra Van Eesbeek
Klinisch Psycholoog – Systemisch counselor – Systeemtherapeut (io)

Fedra bouwde ervaring op binnen bijzondere jeugdhulp, met kinderen, jongeren, ouders en gezinnen. De begeleiding richt zich op gedrags- en emotionele moeilijkheden, opvoedings- en ontwikkelingsproblemen. Je kan bij Fedra terecht voor problemen rond agressie, pesten, druk en chaotisch of opstandig gedrag. Ook bij emotionele problemen, wanneer angst en verdriet of laag zelfbeeld en depressie het leven moeilijk maken.

Fedra helpt bij het zoeken naar de juiste afstemming tussen ouder en kind, wanneer ongehoorzaamheid de rust verstoort, en bij conflicten tussen kinderen onderling. Dat kan in individuele gesprekken, oudergesprekken, of in overleg met het gezin.

Momenteel verdiept Fedra zich verder in systeem- en relatietherapie.

Methodiek

.   Gesprekstherapie individueel en gezin
.   Oplossingsgericht & Beeldend werken
.   Nieuwe Autoriteit & Geweldloos verzet
.   Rots & Water

Registratie

.   Psychologencommisie 692122665
.   Visum FOD Volksgezondheid

Vorming

.   Lic. Klinische Psychologie (UGent)
.   Systeemtherapeut (io.)
.   Systemisch Counselor (Rapunzel)
.   Nieuwe Autoriteit & Geweldloos verzet
.   Rots & Water