Fedra Van Eesbeek
Fedra Van Eesbeek
Klinisch Psycholoog – Systemisch counselor – Systeemtherapeut (io)

Fedra bouwde ervaring op binnen de jeugdhulp, met kinderen, jongeren, ouders en gezinnen. De begeleiding richt zich op gedrags- en emotionele moeilijkheden, opvoedings- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen, jongeren en jong-volwassenen.

Je kan bij Fedra terecht voor problemen rond pesten, druk en chaotisch of opstandig gedrag en wanneer angst en verdriet of laag zelfbeeld het leven moeilijk maken. Maar ook wanneer de onderlinge relaties in gezinnen onder druk staan door veel conflict, door plots verlies, er moeilijk of niet gecommuniceerd wordt en jullie het gevoel hebben als gezin de weg kwijt te zijn.

Als gezinstherapeut zal Fedra met jullie zoeken hoe we bepaald gedrag kunnen begrijpen en hoe we we kunnen inzetten op een betere afstemming tussen ieders noden. Dit kan door individuele gesprek, oudergesprekken of gezinsgesprekken.

Daarnaast verdiept Fedra zich verder in relatietherapie en kunnen ook koppels bij Fedra terecht als zij het gevoel hebben vast te lopen in hun relatie.

Methodiek

.   Gesprekstherapie individueel en gezin
.   Oplossingsgericht & Beeldend werken
.   Nieuwe Autoriteit & Geweldloos verzet
.   Rots & Water

Registratie

.  Psychologencommisie 692122665
.  Visum FOD Volksgezondheid 263550

Vorming

.   Lic. Klinische Psychologie (UGent)
.   Systeemtherapeut (io.)
.   Systemisch Counselor (Rapunzel)
.   Nieuwe Autoriteit & Geweldloos verzet
.   Rots & Water