Hilde Delange
Hilde Delange
Juriste – Bemiddelaar in familiale zaken

Hilde is een onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaar, en denkt actief mee wanneer partijen zelf een oplossing willen vinden voor de problemen, zonder tussenkomst van advocaten.

Ze geeft advies bij echtscheiding, bij het opstellingen van de regelingsovereenkomst EOT, en de voorlegging ter homologatie bij de rechtbank. Ze bemiddelt bij de ouderschapsregeling, rond het verblijf en alimentatie van minderjarige kinderen, en de vereffening en verdeling van de goederen.

Ook voor juridisch advies kan je bij Hilde terecht. Ze behartigt familiale zaken, en verzekeringsdossiers (letselschade, bouwrecht, aansprakelijkheidsrecht, beroepsaansprakelijkheid architecten & ingenieurs).

Registratie

Hilde is gemachtigd om EOT overeenkomsten ter homologatie neer te leggen bij de Rechtbank