Shyna Lievens
Shyna Lievens
Klinisch Orthopedagoog
Geconventioneerd
Kinderen & jongeren (6 – 16j)
Shyna werkt als klinisch orthopedagoog in hoofdzaak met kinderen en jongeren (6 tot 16j). Haar ervaring als contextbegeleider laat haar breder kijken dan het kind op zich. Ze ondersteunt en begeleidt ouders in het omgaan met de ontwikkelingsbehoeften van hun kind, en het omgaan met gedrags- en emotionele uitdagingen.
Shyna werkt geconventioneerd. Dat wil zeggen dat consultaties voor kinderen en jongeren volledig ten laste genomen worden door de Conventie; de sessies zijn dus kosteloos.

Methodiek

. Gesprekstherapie
. Speelse en creatieve interventies
. Doelgerichte handelingsplannen

Vorming

. MSc Pedagogische Wetenschappen (UGent)
. Partim Klinische Orthopedagogiek en disability studies (UGent)