Individu & gezin

Individuele en gezinsondersteuning voor alle trauma- en stressgerelateerde klachten

De stap naar therapeutische begeleiding is niet gemakkelijk. Voor een hartprobleem kan je naar een cardioloog, bij tandpijn zal je tandarts je ongetwijfeld zeer gericht helpen. Als je het psychisch moeilijk hebt is de zoektocht naar wie je kan helpen niet zo evident. Niet alleen moet de therapeut qua persoon bij je passen, hij of zij heeft liefst ook veel ervaring met het werken rond de klachten die jij hebt.

Specifieke therapierichtingen, bijvoorbeeld lichaamsgerichte of psychotraumatologie, of gezinsondersteuning, richten zich heel gericht op bepaalde problematieken. Binnen de groepspraktijk Apeiron blijven we de expertise verdiepen rond alle klachten die met stress in de brede zin van het woord te maken hebben.

Misschien heb je last van de aanpassing wanneer je gezin met verlies te kampen heeft, of als een van de kinderen door een moeilijke fase gaat. Of misschien lees je dit als jongere, en krijg je geen grip op de relatie met je ouders of leeftijdsgenoten, en zit je daardoor niet goed in je vel.

Mogelijk heb je zelf een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt, recent of in een verder verleden, en heb je daar nog steeds last van. De complexiteit van het zoeken naar een evenwicht tussen werk en privéleven drijft je misschien naar een grens van overbelasting, of je lichaam heeft je al aangegeven dat je de grens over bent. Misschien loopt de communicatie met je leidinggevende of team niet goed, en wil je verder je vaardigheden ontwikkelen om meer grip te hebben op hoe je alle bordjes in de lucht houdt, en hoe je voor jezelf kan zorgen.

In al die gevallen kan je bij ons terecht. Vanuit verschillende invalshoeken biedt het Apeiron team ondersteuning om je hier door te loodsen. Individueel met je vaste therapeut, of met het gezin en ondersteund door het team. Soms is verkennende en openleggende gesprekstherapie de beste keuze. In andere gevallen maken we gebruik van protocollen die hun efficiëntie in onderzoek hebben bewezen. Alles kan, niets moet. Altijd baseren we ons op wat ervaring en onderzoek ons leert.

Stress

Burnout

Trauma

Bij gevaarlijke of bedreigende situaties ontstaat er in je lichaam een natuurlijke respons die je in staat stelt om snel en alert te reageren. De spieren spannen zich, het hartritme en de ademhaling versnellen, er komt stresshormoon vrij. Deze reactie is gezond en zorgt ervoor dat je overleeft. Zodra de lastige situatie weer voorbij is, kan je terug naar een rusttoestand en worden de opgebruikte voorraden aangevuld.

Helaas is de gezonde stressreactie niet meer in lijn met onze levensstijl. Wanneer je elke dag veel te lang in de file zit, bij een relatiebreuk of te veel druk bij een project, blijft het stresssysteem veel langer actief dan goed voor je is. Je batterij raakt leeg, je voelt je moe en toch slaap je niet goed. Je spijsvertering geraakt in de war en je weerstand gaat onderuit. Je voelt je somber of angstig, kan niet meer genieten, je zelfvertrouwen krijgt een deuk.

Dan is het tijd om in te grijpen. In een stresstraject leren we je vaardigheden om je lichaam tot rust te brengen, door hartcoherentietraining, biofeedback, en relaxatieoefeningen. En we helpen je om je stressoren aan te pakken. We versterken je vaardigheden om om te gaan met hoge werkbelasting, sleutelen aan time management, communicatievaardigheden of assertiviteit. We kijken naar de aspecten in je persoonlijkheidsstructuur die je kwetsbaar maken, want misschien ben je perfectionistisch of ga je te ver in zelfopoffering. Met de juiste hulpmiddelen in je toolbox leer je om zelf grip te houden op je leven.

We spreken over een burnout problematiek, wanneer er sprake is van drie types klachten:
.  Emotionele en lichamelijke uitputting
.  Cynische afstand tot werk en collega’s
.  Perceptie van verminderde bekwaamheid

De symptomen die je daarbij ondervindt variëren, maar doorgaans voel je je uitgeput en moe, is je slaap verstoord, heb je fysieke klachten. Je kan niet meer zo goed plannen, je geheugen laat je in de steek en concentratie is al helemaal een ramp. Emotioneel ken je jezelf niet meer. Je bent prikkelbaar, je voelt je depressief of angstig, en kan niet meer tegen drukte. Je gedrag lijdt er onder. Je wordt rusteloos, rookt, snoept of drinkt meer dan goed voor je is, je kan niet meer stoppen met werken of je geraakt omgekeerd niet meer op dreef.

Er werd de voorbije jaren hard ingezet op doelgerichte strategieën die je hier doorheen helpen. Onze aanpak is gebaseerd op wetenschappelijk onderzochte behandelmethodieken, waarbij we met een duidelijk plan stap voor stap bouwen aan herstel en veerkracht. Vanuit verschillende disciplines, en met oog voor wat jij specifiek nodig hebt.

Vanuit Apeiron mochten we de richtlijn mee vorm geven voor de burnout-aanpak binnen EAP programma’s, en zijn we actief betrokken bij het overleg tussen de huisartsenvereniging en de koepel voor klinisch psychologen.

Psychotraumatologie richt zich op de vermindering van symptomen veroorzaakt door traumagerelateerde stress, zoals vermijdingsgedrag, hyperalertheid, herbelevingen of nachtmerries.

Wanneer je een schokkende gebeurtenis meemaakt, kan je meteen daarna een acute traumatische stressreactie (ATS) ondervinden. Meestal zijn we in staat om die op een natuurlijke manier zelf te overwinnen. Soms krijg je het gebeuren niet uit je hoofd, en ontwikkel je een post traumatisch stress syndroom (PTSS). Als de traumatisering zich herhaaldelijk voordoet, en vooral wanneer je op jonge leeftijd aan chronisch trauma bent blootgesteld, kan een complex post traumatisch stress syndroom (CPTSS) je leven ernstig verstoren, met nare klachten als dissociatie of persoonlijkheidskwetsbaarheid.

Traumatherapie helpt om controle te krijgen over je symptomen, zodat je weer goed kan functioneren, je emoties onder controle kan houden, en je niet meer getriggerd wordt door wat je hebt meegemaakt.

Omdat het impact van een traumatische ervaring zich nestelt in je denken, je lichaam, je emotionele beleving én je gedrag, is het belangrijk om op de verschillende niveaus de klachten aan te pakken. Praten schiet dan soms te kort. Met specifieke methodieken als EMDR, sensomotorische psychotherapie, lichaamsgerichte therapie, en interventies gericht op emotieregulatie kunnen we ook de onderliggende lagen aanpakken.

Jongeren

Gezinsondersteuning

Bemiddeling

Opgroeien en je plek vinden, dat is geen gemakkelijke opdracht. Er wordt nogal wat van je verwacht. De school legt je een ritme op, je ouders hebben een beeld voor ogen dat niet altijd haalbaar lijkt, of ze zijn er niet zoals jij zou willen. Met de steun van een paar goede vrienden of vriendinnen kom je vaak al een heel eind. Maar soms passen ook daar de puzzelstukjes niet in elkaar.

Dat zorgt voor ruzie en spanning in je gezin, of je hebt het gevoel dat je geen ruimte krijgt voor de dingen die voor jou belangrijk zijn. Misschien merk je dat je vriendenkring je in de problemen brengt, en kan of durf je je daar niet helemaal van los te maken. Of je hebt gewoontes ontwikkeld die niet goed voor je zijn, zoals te veel gamen of uitstelgedrag, of elke keer weer conflict met de leraren op school.

In al die gevallen kan het zodanig escaleren dat je je helemaal niet meer goed in je vel voelt. Alles is somber en grijs, waarom zou je nog moeite doen.

Kom je er zelf niet uit, dan kan je hulp inschakelen. Iemand die helemaal neutraal is kan dan in alle vertrouwen naar je luisteren, en samen met jou bedenken hoe je hier uit kan komen.

Ouders hebben soms vragen over de opvoeding en ontwikkeling van hun kind en zoeken antwoorden en informatie. Naast de publieke kanalen zoals Huis van het Kind kan je voor ondersteuning terecht bij daartoe specifiek opgeleide professionals, orthopedagogen en gezinswetenschappers. Zij zijn gespecialiseerd in opvoedkunde, en helpen bij de opvoeding van kinderen die zich in lastige situaties bevinden door leerproblemen, psychische kwetsbaarheid, of andere problematieken.

Gezinsondersteuning omvat een hele reeks aan activiteiten die alle tot doel hebben het welzijn van het gezin en alle gezinsleden te bevorderen. Soms is opvoeden lastig omdat de ouder zelf door een crisis gaat, soms lukt het niet omdat de jongere het heel erg moeilijk heeft om een eigen plek te vinden waar hij of zij zich goed kan voelen. In andere gevallen loopt het huishouden niet lekker, eisen andere problemen alle aandacht op, zit de partnerrelatie in het slop, of zijn de conflicten tussen de kinderen zo hoog opgelopen dat een externe partij rust moet brengen.

De gezinsondersteunende werking is preventief of remediërend, werkt laagdrempelig, en kan zeer flexibel ingezet worden.

Wanneer een conflict zeer hoog oplaait, en er geen gesprek meer mogelijk is, ben je soms genoodzaakt om het gerecht te laten tussenkomen. Gelukkig is dat niet altijd het geval. Wanneer partijen uit vrije wil bereid zijn zelf een oplossing uit te werken voor hun probleem, dan is bemiddeling een zeer kosten-en-tijdsefficient alternatief. De onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaar zal met raad en daad -en zeer veel expertise- actief meewerken om de oplossing te vinden die voor jullie de juiste is. Vertrouwelijkheid van de bemiddelingsgesprekken garandeert bovendien dat de informatie die tijdens het overleg op tafel komt, niet kan gebruikt worden in een rechtszaak.

Welke conflicten?
.   Echtscheiding: opstellen van de regelingsovereenkomst bij echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT) en voorlegging ter homologatie bij de rechtbank
.   Ouderschapsregeling: verblijf en alimentatie van minderjarige kinderen
.   Vereffening en verdeling van de goederen

Juridisch advies
Ook voor juridisch advies in familiale zaken kan je bij de jurist-bemiddelaar terecht.