Individu & gezin

Individuele en gezinsondersteuning voor alle trauma- en stressgerelateerde klachten

Trauma

Psychotraumatologie richt zich op de vermindering van symptomen veroorzaakt door traumagerelateerde stress, zoals vermijdingsgedrag, hyperalertheid, herbelevingen of nachtmerries.

Wanneer je een schokkende gebeurtenis meemaakt, kan je meteen daarna een acute traumatische stressreactie (ATS) ondervinden. Meestal zijn we in staat om die op een natuurlijke manier zelf te overwinnen. Soms krijg je het gebeuren niet uit je hoofd, en ontwikkel je een post traumatisch stress syndroom (PTSS). Als de traumatisering zich herhaaldelijk voordoet, en vooral wanneer je op jonge leeftijd aan chronisch trauma bent blootgesteld, kan een complex post traumatisch stress syndroom (CPTSS) je leven ernstig verstoren, met nare klachten als dissociatie of persoonlijkheidskwetsbaarheid.

Traumatherapie helpt om controle te krijgen over je symptomen, zodat je weer goed kan functioneren, je emoties onder controle kan houden, en je niet meer getriggerd wordt door wat je hebt meegemaakt.

Omdat het impact van een traumatische ervaring zich nestelt in je denken, je lichaam, je emotionele beleving én je gedrag, is het belangrijk om op de verschillende niveaus de klachten aan te pakken. Praten schiet dan soms te kort. Met specifieke methodieken als EMDR, sensomotorische psychotherapie, lichaamsgerichte therapie, en interventies gericht op emotieregulatie kunnen we ook de onderliggende lagen aanpakken.