Karolien Kerckhofs
Karolien Kerckhofs
Klinisch Psycholoog
Experiëntieel & cliëntgericht psychotherapeut
Kind & jeugd – Volwassenen

Bij Karolien kunnen kinderen, jongeren en volwassenen terecht met kleine en grote vragen en problemen. Ze gaat graag samen op zoek naar oplossingen wanneer levensvragen, angst, vertekend zelfbeeld of burnout de kop opsteken.

In het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis heeft ze de voorbije 18j expertise opgebouwd rond begeleiding bij opvoedings- en schoolproblemen, psychosomatische klachten en slaapstoornissen, lastige interactie en gedragsproblemen, rouw en verdriet.

Methodiek

.   Gesprekstherapie
.   Creatieve en experiëntiële benadering
.   Relaxatie en ademhalingsoefeningen

Registratie

FOD visum 322 624
Psychologencommissie 782106236
Vlaamse Vereniging voor Klinische Psychologie Vlaamse Vereniging voor Cliëntgerichte & Experiëntiële Psychotherapie & Counseling

Vorming

.  Lic. Klinische Psychologie (VUB)
.  Experiëntiële en cliëntgerichte psychotherapie Kind & jeugd (FMS)
.  Personality for Professional Inventory (Pearson Assessment & Information
.  Peer support for Second Victims (KU Leuven)